Veranderingen WMO 2020

***

Veranderingen in de WMO.

Per 1 januari 2020 zijn er een aantal wijzigingen in de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) doorgevoerd.

1- uitbreiding aantal voorzieningen onder het abonnementstarief.

De maatwerkvoorzieningen vallen voortaan onder het abonnementstarief. Dat betekend invoering van een vast tarief. Voorheen gold een eigen bijdrage die afhankelijk was van het inkomen. Bovendien wordt het aantal voorzieningen dat onder het abonnementstarief valt uitgebreid. Een deel van de algemene voorzieningen valt ook onder dit tarief.

In de praktijk gaat het meestal om huishoudelijke hulp. In Schiedam wordt huishoudelijke hulp als algemene voorziening aangeboden. Ook andere algemene voorzieningen kunnen hier onder vallen, was- en strijkservice of collectief vervoer (Regiotaxi Waterweg) etc.

2- Het tarief is omgezet.

Zoals vorig jaar al werd aangekondigd is het abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken omgezet naar € 19,00 per maand.
Uw gemeente kán er voor kiezen om de eigen bijdrage lager te laten zijn ( b.v. voor mensen met een minimum inkomen).
Het kan in ieder geval niet hoger zijn dan die € 19,=.

3- Wijziging in de facturatie door CAK.

Naast de inhoudelijke wijziging is ook het systeem van de facturen aangepast. Bent u al klant bij het CAK dan bent u hierover al geïnformeerd.

Dit is de nieuwe situatie: vanaf ca. april 2020 stuurt het CAK maandelijks een factuur in de maand waarin u de zorg heeft ontvangen (Er wordt dus niet als voorheen achteraf gefactureerd. Krijgt u eenmalig meerdere facturen tegelijk wegens achterstand in facturering en kunt u dit niet betalen, dan bellen naar CAK voor een termijnregeling. 
Natuurlijk staat uw service team klaar als u daarbij ondersteuning wenst. 

4- abonnement verplichting

CAK geeft aan dat  bij indicatie van zorg de abonnement verplichting ingaat, dus zelfs al zijn er perioden dat u geen zorg afneemt moet u dit abonnement doorbetalen. Deze regeling gaat per 1-1-2020 in en gold niet in 2019. Dus als je een volledige periode (van 4 weken) geen zorg hebt ontvangen in 2019 dan hoef je geen CAK bijdrage van 17,50 per volle periode te betalen.

Wilt u alles in een video uitgelegd zien? Klik dan op de link.                                                   video uitleg.