Privacy beleid.

Wat gebeurd er met uw gegevens?

Nieuwe privacy wetgeving sinds 25 mei 2019/

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) heeft tot doel er voor te zorgen dat er zorgvuldig met informatie over u, die in het bezit zijn bij  anderen, zoals in onze ledenadministratie, wordt omgegaan.

De enige informatie die de vereniging Soos Blauwhuis van u heeft is de informatie die u ons gegeven heeft bij het invullen van het inschrijfformulier.

Deze informatie wordt uitsluitend door ons gebruikt zodat we weten dat u lid bent, waar het clubblad afgeleverd moet worden en als laatste om uw contributie te innen. 

Daarnaast is aan u gevraagd of u uw telefoonnummer en/of e-mail adres wilt invullen, dit om bij calamiteiten contact op te kunnen nemen.

Deze beveiligd opgeslagen informatie wordt uitsluitend intern door de ledenadministrateur en de penningmeester gebruikt. En werd/wordt, met uitzondering van de bank (in verband met de inning van de contributie), niet aan derden verstrekt.

Zoals het er nu naar uitziet voldoen we op die manier netjes aan de nieuwe wetgeving en hoeven we geen ingewikkelde toeren uit te halen om aan die nieuwe wetgeving te voldoen.

Er is een privacy protocol opgesteld waarin de hierboven genoemde zaken uitgebreid zijn beschreven.
Dit ligt voor ieder lid ter inzage in het kantoor van de vereniging.

Ook zal het inschrijfformulier worden aangepast, met uitleg over de reden waarom de daarin opgenomen vragen worden gesteld.
Bijvoorbeeld: bij de adresgegevens: om het clubblad op het juiste adres af te kunnen leveren.

Heeft u nog vragen,  dan kunt u hiermee altijd terecht bij Flip Brand (leden administratie) of bij Bart Overzier (penningmeester)

Wij hopen u hiermede inzicht te hebben verschaft in wat er met uw gegevens wordt gedaan.

Voorzitter Cor Heukels  

    Naar ledenadministratie 
of 
naar boven