Haringdag 2019

met gastspreekster Patrica v.Aaken en demonstratie rolstoeldansen door Alex en Jacqueline Glijn