Haringdag 2019
met gastspreekster Patrica v.Aaken en demonstratie rolstoeldansen door Alex en Jacqueline Glijn