ALV 2023

ALV 2023

De jaarlijkse vergadering waarin de leden kennis kunnen nemen van het reilen en zeilen van de soos. Deze keer niet alleen over de financiën, begroting en kascontrole commissie, maar ook over de toch wel een beetje donkere wolken die ons boven het hoofd hangen vanwege de hoge energiekosten. We hebben gestemd over de prijsverhogingen van de bar, lidmaatschap en een nieuw bestuurslid. Er is afscheid genomen van Jan van Abshoven (vrijwilliger bij het klaverjassen), Karin Bresjer (die al een paar maanden weg is) en Hanke Clausen. Haar zittingstermijn is voorbij. Zij is, als bestuurslid, al jaren voordat de ANBO in 2016 Soos Blauwhuis werd, actief bezig geweest, Zij gaat nog wel verder met haar vrijwilligerswerk. Zij is als erelid benoemd. Ze is benoemd als ere lid. 

Wilt u terug naar het overzicht ? Klik hier !

of wilt u naar de volgende pagina ? Klik hier !