Tips voor geveltuinen
haal de vrije natuur de stad in !

De aanleg

Meld uw voornemen voor het maken van een geveltuin bij de gemeente. Misschien zijn er bezwaren van praktische aard waardoor een geveltuin voor uw huis niet mogelijk is.

Is dat het geval, dan kunt u natuurlijk ook aan de slag met grote potten (denk b.v. aan cementkuipen, emmers, of grote bloempotten).

Overleg met de buren over de geveltuin. Misschien hebben zij ook wel goede ideeën zodat er een nog mooiere geveltuin ontstaat die door de hele straat loopt.

Zorg dat er voldoende ruimte overblijft op de stoep, zodat rolstoelen, kinderwagens en rollators nog ruim baan hebben. Houd minimaal 1.20 m (=4 stoeptegels) loopruimte over.

Licht een rij stoeptegels en schep het zand tot op ca. 40 cm diepte weg.

Zet de uitgenomen stoeptegels rechtovereind, zodat een opstaande rand ontstaat waarmee de tegels op hun plaats gehouden worden. Hiermee krijgt u ook meer diepte om tuingrond in te storten.

Meng het uitgegraven zand (in een kruiwagen of cementkuip) met bemeste tuinaarde in de verhouding van 1:4. Vul het gat met dit mengsel, maar blijf wel een paar centimeter onder de rand, anders loopt het gietwater de stoep op. Maak de tuingrond voor het beplanten goed vochtig.

Als er ruimte genoeg is, zou u een regenton kunnen plaatsen. Gebruik van regenwater spaart het milieu en vermindert wateroverlast bij een hoosbui.

Onderhoud

Langs een gevel is het relatief droog. Kies planten die wat droogte kunnen verdragen, en geef bij langdurige droogte op tijd water. Regelmatig weghalen van dode bloemen bevordert de groei. Met mate bemesten kan zorgen voor een langere bloeitijd.

(bron: waterweg-noord.groei.nl)

volgende pagina